GeneralforsamlingOm A/B


Sidst opdateret

04-10-2022

Generalforsamling

Der afholdes efter vedtægterne ordinær generalforsamling hvert år i andelsboligforeningen inden udgangen af april. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal iflg. vedtægterne være modtaget af bestyrelsen/formanden senest 1. marts.


Dagsorden

En fuld dagsorden indeholder nedenstående punkter. Bemærk dog at bestyrelsen kan lade punkter udgå, såfremt de allerede er behandlet.


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
  5. Forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Referater


ÿ/B??