AndelsboligforeningOm A/B


Sidst opdateret

04-10-2022

A/B Kingosparken blev stiftet d. 4. september 2007


Knap 360 personer deltog i den stiftende generalforsamling for Andelsboligforeningen Kingosparken.


Ialt 354 lejere meldte sig ind i foreningen og pr. 1. maj 2008 er foreningen oppe på ca 430 andelshavere.


Foreningen blev stiftet med rådgivnings-hjælp fra Nielsen og Thomsen advokater.


Andelsboligforeningen kan kontaktes via email til andelskontakt@kingosparken.dk


Ventelister


Jfr. vedtægterne for A/B Kingosparken er der oprettet ventelister for køb af en andel. Det er administrator, der administrerer ventelisterne.


Der er 2 typer ventelister; en intern og en ekstern:


  • Beboere som allerede har en andel i A/B Kingosparken kan skrive sig selv på den interne venteliste, hvis de ønsker en anden lejlighed.
  • På den eksterne venteliste kan herboende andelshavere også skrive sig på. Når en andelshaver får mulighed for at gøre brug af venteliste-pladsen på den eksterne venteliste, så kan vedkommende anbefale en ny beboer til A/B Kingosparken, der dermed har mulighed for at købe en andel.

Andelsværdien


En andel prissættes ud fra nogle lovbestemte beregninger, der er lavet på hele ejendommens værdi. Dertil kommer evt. forbedringer eller misligeholdelse af en lejlighed.

Ganske kort kan det skrives:


Andelskronen +/- vedligeholdelsestilstand og forbedringer.


  1. Andelskronen er forskellen mellem foreningens markedsvurdering og foreningens gæld. Det gælder for foreningen om at vedligeholde og forbedre ejendommen optimalt og vedvarende for at markedsvurderingen kan bevares og øges. Da der vælges at markedsvurdere ejendommen i forbindelse med stiftelse af andelsboligforening, skal dette fortsat ske hvert år af en udpeget valuar. Dette indebærer, at det er ejendommens aktuelle tilstand, der lægges til grund for vurderingen og dermed fastsættelse af andelskronen.
  2. Andelens vedligeholdelsesstand. Ved andel påhviler det andelshaveren at vedligeholde det indre: lofter, gulve, vægge, køkkenbord, toilet, badekar og andet. Fastnaglede ting som facade, stigrør, faldstammer, skader forårsaget af utæt tag, skader forårsaget af mangelfuld sokkeldræning dækkes af foreningen. (Derfor er det vigtig, at ABF har en korrekt forsikringsdækning).
  3. Forbedringer i andelen. Forbedringer i andelen skal være lovlige. Nogle forbedringer kræver godkendelse af kommunen f.eks. Nedrivning af bærende mure. Forbedringer skal i reglen kunne dokumenteres f.eks. Rør-arbejder og el-arbejder. Ved f.eks. Indsættelse af nyt køkken på egen hånd skal materialeprisen dokumenteres og beboerens egens indsats samt arbejdets kvalitet vil blive vurderet
  4. ABF vil anvende en godkendt vurderingsmand ved salg af andele.
ÿht??