InformationOm A/B


Sidst opdateret

04-10-2022

A/B Kingosparkens Infomappe

Er din Beboer infofolder bortkommet kan du downloade og printe en pfd udgave af filen her: Infofolder 2017

Bredbånd og Telefoni


Som beboer i Kingosparken har du adgang til bredbånd og fastnettelefoni fra Dansk Kabel TV. Du kan vælge mellem en række bredbåndshastigheder og telefonabonnementer, alt efter behov.


Klik her og se hvilke abonnementer du kan vælge:

Dine fordele er bl.a.:

Oprettelse til 0 kr.

Kundeservice alle ugens dage

Samme up- og downloadhastighed

Ingen binding


Du har også mulighed for at tilkøbe en sikkerhedpakke med antivirus som dækker op til 5 computere i hjemmet.


Kontakt Dansk Kabel TV på 69 12 12 12 eller via

Varmemålere

Her kan I læse mere om de varmemåler, der findes i lejlighederne:

Istas hjemmeside
Folder om måleren

Affaldshåndtering


Gældende regler for affaldshåndetering


Ved overtrædelse af gældende affaldsregler vil der blive opkrævet et gebyr.

Forkert håndtering af affald giver ekstra omkostninger og kan medføre højere husleje. Hvis vi alle følger gældende regler, undgår vi overfyldte containere og ophobning af affald i kældre, opgange og andre fælles områder.

Byggeaffald skal afleveres på Høje-Taastrup Kommunes genbrugsstation Lervangen 1-3. Der kan stadig afleveres keramik, glas og porcelæn i mindre mængder på Kingosparkens egen genbrugsgård.


Læs mere her: storskrald, byggeaffald, haveaffald og kemisk affald


Høje-Taastrup Kommune har også udgivet en folder om affaldshåndtering.


Affaldsfolder 2019

Dørtelefon

Vi har lavet en lille manual vedr. betjening af de nye dørtelefoner i lejlighederne samt porttelefonerne ved trappeopgangene. Hent den her.

Vaskekælder

Vaskekælderen ligger Kingosvej nr. 47. Vaskekælderen er åbent hver dag kl. 7:00-21:00 - undtagen torsdag, hvor der er lukket fra 7:00-9:00 pga. rengøring.


Vis hensyn til dine naboer og husk det er ikke tilladt at ryge eller medbringe kæledyr i vaskekælderen.

Ombygning og sammenlægning

Der skal sendes en skriftlig ansøgning til bestyrelsen ved ønske om ombygninger af lejligheder jvf. foreningens vedtægter. Dette gælder alle ombygninger, der ønskes medtaget som forbedring i forbindelse med salg af andel.


Hvis du skal sammenlægge stuelejligheder i blok 3-8 kan du her finde en ansøgning til kommunen, som kan bruges.


Se også Regler for sammenlægning.

Ekstra kælderrum

Der er mulighed for at leje et ekstra ledigt kælderrum. Læs mere her

Installation af vaskemaskine

Ifølge husordenen er det IKKE tilladt at installere vaskemaskine uden bestyrelsens godkendelse.

Opsætning af emhætte

Hvis man ønsker at installere en emhætte med udsugning må den IKKE føres op i den eksisterende udluftningskanal, da dette ødelægger udluftningskanalen og giver lugtgener for de øvrige beboere.
Udluftningen skal i stedet føres hen til venstre for vinduet, ca. 10 cm under loftet og 8 cm inde fra venstre væg, således at udtagene bliver ens placeret set udefra. Endvidere skal det borede hul dækkes med en rist udefra.

Fremleje

Jfr. Kingosparkens vedtægter er det muligt at fremleje sin lejlighed ud for en tidsbestemt periode.

Har du flere spørgsmål?

Spørgsmål vedr. andelsboligforeningen kan stilles til andelskontakt@kingosparken.dk